Undersøkelse om tilfredshet med offentlig bibliotek

Undersøkelse om tilfredshet med offentlig bibliotek brown modern simple

Opprett en mal for spørreskjema på nettet i Microsoft Forms for å måle tilfredshet med et offentlig bibliotek. Oppretting av undersøkelser er enkelt med forhåndsformaterte og utformede maler. Bruk de foreslåtte spørsmålene på en undersøkelsesmal eller rediger for å passe til biblioteket. Samle inn informasjon om demografi, kundepreferanser, atferd og mer med en undersøkelse om bibliotektilfredshet fra Microsoft Forms.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst