Ukentlig timeregistrering for små bedrifter

Ukentlig timeregistrering for små bedrifter green modern simple

Dokumenter ansattes normaltimer, overtidstimer, syketimer og ferie med denne tilgjengelige malen. Totalsummer beregnes automatisk. Søk etter «liten bedrift» for samsvarende maler.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst