Timeliste for to uker med sykefravær og ferie (med eksempeldata)

Timeliste for to uker med sykefravær og ferie (med eksempeldata) modern simple

Denne timelisten kan fylles ut av ansatte annenhver uke for å dokumentere timer for ordinær arbeidstid, overtid, sykefravær og benyttet ferie. Totalen beregnes automatisk. Dette er en tilgjengelig mal.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst