Timeliste for ansatte (daglig, ukentlig, månedlig og årlig)

Timeliste for ansatte (daglig, ukentlig, månedlig og årlig) green modern simple

Spor og beregn totalt antall vanlige timer og overtidstimer for en ansatt hver dag i uken ved hjelp av denne tidskortmalen for ansatte. Tidskortmalen har en separat tabell for hver måned i året. Dette er en tilgjengelig mal for tidskort for ansatte som deles inn i daglige, ukentlige, månedlige og årlige visninger.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst