Takkediplom med konfetti 

Takkediplom med konfetti  blue modern-simple

Anerkjenn snille handlinger i hverdagen, store prestasjoner og alt mulig i mellom med en mal for takkediplom. Denne takkekortmalen har en livlig utforming som er ferdig formatert og utformet. Bare legg til informasjonen din, så er du klar til å skrive ut. Et takkekort er en enkel måte å styrke fellesskapet og anerkjenne alles bidrag på. Dette er en tilgjengelig mal.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst