Photo calendar

Photo calendar purple modern-simple

Upgrade your planning with our 100% customizable any-year calendar template from Microsoft Word. This calendar template can easily be personalized by replacing the photo with a photo of your choice. Easily change text, colors, and more to fit your style. Quickly share and publish anywhere. This is an accessible template.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst