Personlig månedlig budsjett

Personlig månedlig budsjett modern simple

Sammenlign den anslåtte månedlige inntekten med det du brukte, med denne månedlige budsjettmalen. Bruk budsjettmaler til å følge opp bolig-, mat-, underholdnings- og transportutgifter. Få innsikt i forbruket, og treff informerte fremtidige beslutninger. Budsjetteringsmaler er klare til bruk eller kan tilpasses med egendefinerte kategorier. Dette er en tilgjengelig mal.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst