PowerPoint presentation

Opplæringssertifikat

Opplæringssertifikat purple modern-simple

Sertifiser at en elev eller en ansatt har fullført en opplæring, et kurs og mer med denne malen for et opplæringssertifikat. Denne malen for et opplæringssertifikat har en flott og profesjonell utforming. Den er egnet for en rekke anledninger i bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Når du bruker en PowerPoint-mal, er det morsomt og enkelt å endre fargen eller andre utformingselementer. Lage opplæringssertifikater som samsvarer med farger og skrifter fra skolens eller firmaets varemerke. Det er enkelt med en mal. Dette er en tilgjengelig mal.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst