Kosthold- og treningsdagbok

Kosthold- og treningsdagbok blue modern simple

Bruk denne malen som er tilgjengelig for kosthold og trening, til å overvåke fremdriften og evaluere kosthold og trening. Registrer alt du spiser i Excel-malen for matsporing. Ernæringssporing viser kostholds- og treningsdataene for de siste to ukene. Denne malen for daglig matlogg i Excel er et flott verktøy som hjelper deg med å holde kroppen sunn.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst