Faktura for tjenester

Faktura for tjenester blue modern-simple

Bruk denne fakturaen for tjenestemalen til å sende en faktura for tjenester til klienter på slutten av en fakturerings- eller prosjektsyklus. Dette enkle formatet viser tjenesteelementer, beløp og totalsum. Denne malen for servicefakturaer kan enkelt justeres slik at den passer til en rekke standard papirstørrelser. Dette er en tilgjengelig fakturamal for Word.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst

Flere størrelser

Opprett innlegg for andre sosiale medier og apper.