Mẫu thiết kế biểu đồ cho in, bản trình bày và nhiều hơn nữa

Lập một khóa học về những cách mới thú vị và sáng tạo để chia sẻ dữ liệu của bạn – tìm thấy các mẫu thiết kế biểu đồ có thể tùy chỉnh sẽ nâng tầm hình ảnh của bạn. Cho dù bạn sử dụng biểu đồ để nghiên cứu, trình bày hay theo dõi các dự án cá nhân, thì sẽ luôn có một mẫu biểu đồ giúp bạn bắt đầu.

ảnh biểu đồ

Ghi lại dữ liệu của bạn một cách dễ dàng với các thiết kế biểu đồ có thể tùy chỉnh

Biểu đồ phục vụ rất nhiều mục đích: Hiển thị dữ liệu, theo dõi kế hoạch và mục tiêu, truyền đạt và sắp xếp thông tin. Biểu đồ cũng có thể là một hình thức nhắc lại, nhưng cũng không cần phải như vậy. Bắt đầu vẽ tất cả biểu đồ của bạn bằng mẫu có thể tùy chỉnh do nhà thiết kế tạo. Biểu đồ không còn xa lạ với bản trình bày; các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô thường cần các biểu đồ sẵn sàng cho mọi đối tượng. Bắt đầu sử dụng mẫu là một cách tuyệt vời để có được các biểu đồ chất lượng, rõ ràng mọi lúc. Biểu đồ có thể là một cách tuyệt vời để chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và trực quan trong nháy mắt. Hãy dùng thử trong sơ yếu lý lịch, tài liệu bán hàng và bất kỳ nơi nào khác cần sắp xếp dữ liệu tổng thể.