Thank you cards

Thank you cards pink whimsical line

Here’s an easy way to show your appreciation: a free, customizable thank you card template in Word. Add your own photo to the Microsoft Word thank you card template, or use the image included. The inside of the thank you card Word template is blank for you to leave a personal message of gratitude. This Word thank you card template includes two 4.25 x 5.5 inch (A2 size) cards per page and works with Avery 3379, 5315, 8315, and 8317. Download an accessible thank you card template to print and send to acknowledge any kindness shared to you and your family.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu