Cao cấp PowerPoint presentation

Succulents monthly calendar

Colorful, unique, artful succulents are the focus of this visually stunning printable calendar. With one month per page, this accessible and printable calendar template features a different close-up of one of these attractive plants for each month. Use the printable calendar as a chic wall hanging or print the current month to use to track the progress of a home or garden project.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu