Phiếu quà tặng (ba phiếu mỗi trang)

Phiếu quà tặng (ba phiếu mỗi trang) blue modern-color-block

Bạn muốn tạo các phiếu quà tặng đẹp mắt để sử dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp? Các mẫu chứng nhận là một tài nguyên tuyệt vời để có được kết quả chuyên nghiệp. Sử dụng mẫu phiếu quà tặng để tạo thẻ quà tặng cho doanh nghiệp của bạn hoặc làm quà tặng vào phút chót cho bạn bè hoặc gia đình. Các mẫu từ Microsoft giúp việc tặng quà trở nên dễ dàng hơn bất cứ lúc nào trong năm. Đây là mẫu có thể truy nhập.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu