Cao cấp PowerPoint presentation

Pebble design

This sophisticated template includes PowerPoint design backgrounds that would work for your café, restaurant, and more. Whether you’re looking for PowerPoint ideas for work presentations or school projects, a template makes the job faster and easier. Make slideshows online and easily collaborate with team members or classmates.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu