Cao cấp PowerPoint presentation

Outdoor scenery monthly calendar

Celebrate the great outdoors with this editable calendar. The editable calendar template features a curated set of California craftsman-style illustrations, including a mountain lake at sunrise and a snow-covered cabin nestled in the woods. Enjoy these illustrations or add your own—the possibilities are endless. Either way, this editable calendar makes a striking wall hanging or wallpaper for your tablet. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu