Cao cấp PowerPoint presentation

Color-coded organization chart

Make organization charts in PowerPoint with this polished organization chart template. Color-code your company's hierarchy for a clean and straightforward view of team structure and reporting relationships. A business organization chart defines and visualizes your team and is an excellent addition to presentations, meetings, and more. With a PowerPoint template, you'll receive a fully designed document ready for your information. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu