Cao cấp PowerPoint presentation

Cityscape monthly calendar

The world, illustrated. That’s what you’ll find tucked inside this wall calendar. Enjoy artistic depictions of global metropolises like Shanghai, New Delhi, Moscow, Paris, and other exciting places on this wall calendar template. Print and hang the wall calendar in a highly visible place—you’ll love finding new discoveries in the illustrations each time you look at them. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu