Cao cấp PowerPoint presentation

Celestial design

This galactic PowerPoint design template is based on the Celestial theme and includes an example to help with your layout. This space-themed PowerPoint template would work perfectly for an astronomy presentation. Students can use this accessible celestial slide template for an outer space presentation or school project.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu