Bảng theo dõi huyết áp

Bảng theo dõi huyết áp pink modern simple

Ghi lại chỉ số huyết áp và nhịp tim với mẫu bảng theo dõi huyết áp in được này. Mẫu bảng theo dõi huyết áp có trợ năng này sẽ tạo một bảng biểu diễn trực quan dữ liệu để bạn có thể phân tích các chỉ số theo thời gian. Giữ tất cả các bản ghi huyết áp của bạn ở một nơi với mẫu bảng theo dõi huyết áp tiện dụng này.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu