PowerPoint presentation

Bản trình bày PowerPoint 3D (Mô hình Kính thiên văn Hubble)

Kể toàn bộ câu chuyện một cách trực quan ở từng góc nhìn trong PowerPoint bằng Mô hình 3D.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu