Cao cấp PowerPoint presentation

All-year photo calendar (Sun-Sat)

Show off your best photos with a photo calendar. Accommodating two photos per month, this accessible photo calendar template can be personalized around your family, a vacation, your pets, or all the above. It comes in a Sunday-Saturday format and offers plenty of space for appointments and events. A photo calendar makes a great gift for family and friends—and a great memento for you.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu