Scheman

Tiden är på din sida när du håller reda på ditt schema med anpassningsbara, lätthanterad Excel-schemamallar. Att schemalägga allt från arbetsdagens uppgifter till personliga projekt i Excel är enkelt. Designa efter eget tycke och smak med en intuitiv mall.

Follow a schedule to stay on top of your life

Utforma anpassade schemamallar så att du kan planera ditt år och hantera ditt företags olika projekt. Använd Excel för att sätta upp scheman efter månad, dag och till och med ned på timbasis. Lämna fält där du kan lägga till information om vilken uppgift du vill slutföra under tiden. Spara din schemamall så att du kan schemalägga den med dina affärspartners och anställda. Använd den i ett samarbete så att de kan lägga till saker i ditt schema när du har tid. Planera om ditt schema under högsäsonger som säsongsrea eller försäljning under helgdagar. Skapa ett schema för dina olika profiler på sociala medier så att ditt företag vet när och vad de ska publicera. Lägg till ditt varumärkes logotyp högst upp i schemat så att all din interna dokumentation förblir konsekvent. Följ schemat så att du använder din tid på ett klokt och effektivt sätt.