Ekonomisk förvaltning

Det är enkelt att hålla koll på din ekonomi när du använder en budgetplaneringsmall för Excel i rutinen för ekonomisk hantering. Anpassa en Excel-mall som passar dina unika ekonomiska hanteringsbehov, oavsett om du balanserar böcker i ett litet företag eller håller reda på hushållsbudget.

Budget your personal and business finances using these templates

Hantera din ekonomi med hjälp av Excel-mallar. Håll koll på dina personliga och affärsmål genom att utvärdera dina intäkter och utgifter. Använd de här mallarna för att lägga till cirkeldiagram och stapeldiagram så att du kan visualisera hur din ekonomi förändras över tid. Skapa informationsgrafik som visar vilka kategorier som ingår i din budget och vilka typer av faktorer som omfattar varje kategori. Ladda ned mallen för ekonomisk hantering så att du kan komma åt den och redigera den efter behov.