Åsiktsenkät för elever på distansutbildning

Åsiktsenkät för elever på distansutbildning blue modern simple

Stöd studenter och familjer inom distansutbildning med en enkät som frågar om deras erfarenheter med och åsikter om onlineinlärning. Få hjälp med att skapa enkäter som engagerar familjer med en enkätmall från Microsoft Forms. Skapa dina enkätfrågor och utforma online med det lättillgängliga gränssnittet. Med Microsoft Forms kan du övervaka dina resultat i realtid när personer svarar. Hjälp alla i din skolgemenskap att hålla kontakten och förbättra inlärningsresultaten med en åsiktsenkät.

  • 100% fullständigt anpassningsbar mall

  • Ändra enkelt text, bilder med mera

  • Var kreativ med tusentals foton, grafik och teckensnitt

  • Imponera på följarna med animeringar, övergångar eller videor

  • Dela och publicera snabbt var som helst