Simple to-do list

Simple to-do list blue modern simple

This simple and accessible to-do list template uses a table and conditional formatting. Add a row for a new task, set the priority, dates, and notes. Once you have set the completion to 100%, Excel automatically checks the item off as done. This printable Excel to-do list template is ready to customize and track your action items and complete your to-do list.

  • W 100% w pełni dostosowywalny szablon

  • Łatwo zmieniaj tekst, obrazy i nie tylko

  • Zwiększ kreatywność dzięki tysiącom zdjęć, grafik i czcionek

  • Zachwycaj obserwujących animacjami, przejściami lub wideo.

  • Szybko udostępniaj i publikuj w dowolnym miejscu