Premium PowerPoint presentation

Historyczna oś czasu

Historyczna oś czasu pozwala wyróżnić ważne punkty kontrolne. Za jej pomocą można graficznie zaprezentować proces historyczny, rozwój produktu, ewolucję marki, historię projektu czy biografię. Na tej osi czasu daty są reprezentowane zarówno przez wielkie pogrubione liczby, jak i przez odpowiadające im obrazy. Jest to szablon z ułatwieniami dostępu.

  • W 100% w pełni dostosowywalny szablon

  • Łatwo zmieniaj tekst, obrazy i nie tylko

  • Zwiększ kreatywność dzięki tysiącom zdjęć, grafik i czcionek

  • Zachwycaj obserwujących animacjami, przejściami lub wideo.

  • Szybko udostępniaj i publikuj w dowolnym miejscu