Sjekkliste for forretningsplan

Sjekkliste for forretningsplan modern simple

Denne forretningsplanmalen hjelper deg med å utvikle en formell forretningsplan ved hjelp av analyserammeverket for sterke sider, svakheter, muligheter og trusler (SWOT). Bruk denne forretningsplansjekklisten til å opprette en sjekkliste over de viktige aktivitetene som må utføres, når du oppretter planen. Dette er en tilgjengelig mal for sjekklister for forretningsplaner.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst