Blodtrykks- og glukosemåler

Blodtrykks- og glukosemåler modern simple

Spor blodtrykks- og glukosenivåer over tid med denne enkle malen for blodtrykk og glukosesporing. Bare skriv inn tallene med dagen og klokkeslettet i loggmalen for blodglukose, og betinget formatering varsler deg hvis du faller utenfor de angitte parameterne. Denne lett tilgjengelige malen for blodtrykk inneholder plass til notater.

  • 100% mal som kan tilpasses

  • Endre tekst, bilder og mer på en enkel måte

  • Vær kreativ med tusenvis av bilder, grafikk og skrifter

  • Imponer følgere med animasjoner, overganger eller videoer

  • Del og publiser raskt hvor som helst