Zapisnik sa sastanka (jednostavni)

Zapisnik sa sastanka (jednostavni) modern simple

Vođenje zapisnika sa sastanka upravo je postalo puno jednostavnije. Ovaj jednostavni predložak zapisnika za sastanak ima jednostavan oblik tako da je lako podijeliti teme o kojima se raspravljalo. U njemu se nalaze polja za popis sudionika, teme s dnevnog reda te dio sa stavkama za djelovanje gdje se nalazi popis osobe zadužene za zadatak te rok za njegov dovršetak. S pomoću predloška zapisnika za sastanka vodite bilješke tijekom sastanka ili organizirajte bilješke prije njihova slanja na odobrenje. Preuzmite ovaj predložak zapisnika za sastanak s odgovarajućem predloškom dnevnog reda za vaš sljedeći sastanak.

  • 100 % potpuno prilagodljiv predložak

  • Jednostavno promijenite tekst, slike i još mnogo toga

  • Budite kreativni uz tisuće fotografija, grafika i fontova

  • Ošteti pratitelje animacijama, prijelazima ili videozapisima

  • Brzo zajedničko korištenje i objavljivanje bilo gdje