Klasični zapisnik sa sastanka

Klasični zapisnik sa sastanka null> modern simple

Upotrijebite ovaj standardni zapisnik sa sastanka za sve poslovne sastanke. Zapisnik slijedi standardni protokol Robertsovih pravila za vođenje sastanka. Ovo je pristupačni predložak.

  • 100 % potpuno prilagodljiv predložak

  • Jednostavno promijenite tekst, slike i još mnogo toga

  • Budite kreativni uz tisuće fotografija, grafika i fontova

  • Ošteti pratitelje animacijama, prijelazima ili videozapisima

  • Brzo zajedničko korištenje i objavljivanje bilo gdje