PowerPoint presentation

מצגת קביעה ראיות

צור מצגת טכנית יעילה באמצעות תבנית PowerPoint זו. בהתבסס על טכניקת קביעה ראיות, התבנית הזו נועדה לרכז את תשומת הלב של הקהל תוך שיפור שמירת המידע. כלולות שקופיות תיאוריות ושקופיות לדוגמה שיעזרו לך להציג את המצגת המדעית, המצגת ההנדסית או נושאים טכניים אחרים.

  • תבנית 100% ניתנת להתאמה אישית

  • שנה בקלות את הטקסט, התמונות ועוד

  • היה יצירתי באמצעות אלפי תמונות, גרפיקה וגופנים

  • המם את עוקבים עם הנפשות, מעברים או סרטוני וידאו

  • שתף ופרסם במהירות בכל מקום