Финансово управление

Проверката на финансите ви е лесна за стартиране и поддържане - когато използвате шаблон за планиране на бюджет на Excel във вашата подпрограма за финансово управление. Персонализирайте шаблон на Excel, така че да отговаря на вашите уникални нужди от финансово управление, независимо дали балансирате книгите на малки фирми, или следите бюджета на домакинството си.

Budget your personal and business finances using these templates

Управлявайте финансите си с помощта на шаблони на Excel. Следете своите лични и бизнес цели като оценявате приходите и разходите си. Използвайте тези шаблони, за да добавяте кръгови и стълбовидни диаграми, така че да можете да визуализирате как финансите ви се променят с течение на времето. Създавайте инфографики, които показват кои категории са включени във вашия бюджет, както и типовете фактори, които включват всяка категория. Изтеглете вашия шаблон за финансово управление, така че да имате достъп до него и да го редактирате според нуждите си.