Обикновена фактура

Обикновена фактура blue modern-simple

Този достъпен шаблон за фактура за продажби на продукти ще изчислява общите суми на артикули по редове и данъка добавена стойност, като ще удържа предлаганата отстъпка, ако има такава. Този обикновен и полезен шаблон за фактура може да бъде променен в Excel, за да съответства на темата на вашата фирма. Проектирайте професионална фактура за продажби с този обикновен шаблон за фактуриране.

  • 100% напълно персонализируем шаблон

  • Лесно променяйте текста, изображенията и още

  • Бъдете креативни с хиляди снимки, графики и шрифтове

  • Смайте последователите с анимации, преходи или видеоклипове

  • Бързо споделяне и публикуване от всяко място