Двуседмичен график с отпуск по болест и годишен отпуск

Двуседмичен график с отпуск по болест и годишен отпуск gray modern simple

Този достъпен шаблон за график може да бъде попълван от служителите на две седмици, за да документира редовното им отработено време, извънреден труд и използвани часове за болнични и отпуски. Общите суми се изчисляват автоматично в рамките на шаблона с двуседмичен график.

  • 100% напълно персонализируем шаблон

  • Лесно променяйте текста, изображенията и още

  • Бъдете креативни с хиляди снимки, графики и шрифтове

  • Смайте последователите с анимации, преходи или видеоклипове

  • Бързо споделяне и публикуване от всяко място